FPYSundayImage.png

5:30 PM (Sweat Shack) - HOT YOGA MY TABATA OFF

6:15 PM (Sweat Shack) - SLOW POWER YOGA

 
FPYMondayImage.png

9:15 AM (Sweat Shack) - HOT POWER SCULPT

10:30 AM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

5:15 PM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER 

6:15 PM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

7:15 PM (Sweat Shack) - HOT PUNCH

8:15 PM (Sweat Shack) - HOT TABATA 7X

 
FPYTuesdayImage.png

5:15PM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

6:15 PM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

7:15 PM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

8:15 PM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

 

9:15 AM (Sweat Shack) - HOT CORE POWER

10:30 AM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

5:15 PM (Sweat Shack) - HOT CORE POWER

6:15 PM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

7:15 PM (Sweat Shack) - HOT CORE POWER

8:15 PM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

 
FPYThursdayImage.png

5:15 PM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

6:15 PM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

7:15 PM (Sweat Shack) - HOT POWER SCULPT

8:15 PM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

 
FPYFridayImage.png

9:15 AM (Sweat Shack) - HOT POWER SCULPT

10:30 AM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER

 
FPYSaturdayImage.png

9:15 AM (Sweat Shack) - HOT CORE POWER

10:30 AM (Sweat Shack) - HOT SLOW POWER